فلج بلز چیست

آوریل 14, 2019
فلج بلز

فلج بلز و درمان آن

فلج بلز شایعترین فرم فلج عصب صورت است و از بیماری های نسبتا شایع مغز و اعصاب محسوب می شود. شیوع بیماری فلج بلز در زنان […]