فیزیوتراپی فلج بلز

آوریل 14, 2019

فلج بلز و درمان آن

فلج بلز شایعترین فرم فلج عصب صورت است و از بیماری های نسبتا شایع مغز و اعصاب محسوب می شود و شیوع آن در فصول پاییز […]