دکتر عبدالهی

نوامبر 26, 2018

پرسش های رایج فیزیوتراپی

پرسش: فیزیوتراپی چیست؟ پاسخ: فیزیوتراپی (Phsical Therapy / Physiotherapy) عبارت است از درمان اختلالات یا آسیبهای فیزیکی و حرکتی با استفاده از درمانهای دستی ، تمرین […]